F. H. U. A s t o n

Żyj bezpiecznie i komfortowo

Sygnalizacja alarmu pożarowego

Zgodnie z przepisami obiekty użyteczności publicznej muszą być zaopatrzone w Systemy Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP), Grawitacyjne Systemy Oddymiania oraz w Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Nasza firma samodzielnie wykonuje takie systemy. Współpracujemy też jako podwykonawcy z dużymi firmami, które wykonują realizują takie inwestycje w wielkich obiektach handlowych i biurowych.