F. H. U. A s t o n

Żyj bezpiecznie i komfortowo

Telewizja dozorowa

Monitoring wizyjny zainstalowany w obiekcie jest jednym z podstawowych systemów technicznego zabezpieczenia budynków i terenu wokół. Obraz można oglądać w czasie rzeczywistym oraz odtworzyć z rejestratora. System dobieramy pod kątem potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Wykonujemy kompletną instalację wraz z okablowaniem.